اگر پاسخ سوالتان را در این بخش نگرفتید، می‌توانید به بخش سوال‌های متداول ما رجوع کنید.

این‌جا بخوانید که چگونه می‌توانید به پیشرفت مستندات تیلز کمک کنید.

اطلاعات کلی

Download and install

اولین گام‌های کار با تیلز

به صورت به ناشناس به اینترنت وصل شوید

رمز‌گذاری و حریم خصوصی

کار روی مستندات مهم

موضوع‌های پیشرفته