در این زمینه واژهٔ اثرانگشت اشارهٔ مستقیم به ویژگی خاص تیلز در مورد استفاده از اینترنت ندارد. از این راه می‌توان دریافت آیا یک کاربر از تیلز استفاده می‌کند یا نه.

As explained on our warnings page, when using Tails it is possible to know that you are using Tor. But Tails tries to make it as difficult as possible to distinguish Tails users from other Tor users, especially users of Tor Browser outside of Tails. If it is possible to determine whether you are a user of Tor Browser inside or outside of Tails, this provides more information about you and in consequence reduces your anonymity.

این قسمت شامل توضیحاتی است در مورد اثر انگشت در تیلز و این‌که چگونه می‌توان از آن برای شناسایی شما به عنوان یک کاربر تیلز استفاده کرد.

برای تارنماهایی که بازدید می‌کنید

تارنماهایی که بازدید می‌کنید می‌توانند اطلاعات بسیاری در مورد مرورگرتان بازیابی کنند که شامل اسم مرورگر و نسخهٔ آن، اندازهٔ پنجره، فهرست افزونه‌های در دسترس، منطقهٔ زمانی، قلم‌های موجود و غیره می‌شود.

برای دشوار کردن شناسایی کاربران تیلز مرورگر تور در تیلز تلاش می‌کند همان اطلاعاتی را فراهم کند که مرورگر تور روی سیستم‌عامل‌های دیگر در دسترس قرار می‌دهد. هدف از این کار داشتن اثر انگشت‌های مشابه است.

Tails includes the uBlock Origin extension which removes advertisements. If an attacker can determine that you are not downloading the advertisements that are included in a webpage, that could help identify you as a Tails user.

No special care is taken regarding the fingerprint of the Unsafe Browser.

برای ارائه‌دهندهٔ خدمات اینترنتی یا مسئول شبکهٔ محلی شما

  • اغلب اوقات پل‌های تور راه خوبی برای پنهان کردن استفادهٔ شما از تور برای یک ناظر محلی است. اگر این موضوع برایتان مهم است، این قسمت را بخوانید: bridge mode.

  • سیستم تیلز تقریبا تمام ترافیک شبکه را از تور رد می‌کند. معمولا ترافیک کاربران مرورگر تور در سیستم‌عامل‌های دیگر، از طریق مرورگرها یا application های دیگر از خارج از تور هم رد می‌شود. بنابراین می‌توان از روی حجم ترافیک ردشده از تور تشخیص داد که آیا یک کاربر مرورگر تور از تیلز استفاده می‌کند یا نه. اگر اینترنت خود را با کاربران دیگری که از تیلز استفاده نمی‌کنند به اشتراک می‌گذارید، برای ارائه‌دهندهٔ خدمات اینترنتی دشوار است که تشخیص دهد کدام کاربر فقط ترافیک تور تولید کرده و در نتیجه از تیلز استفاده می‌کند.

  • Tails does not use the entry guards mechanism of Tor. With the entry guard mechanism, a Tor user always uses the same few relays as first hops. As Tails does not store any Tor information between separate working sessions, it does not store the entry guards information either. This behaviour could be used to distinguish Tails users across several working sessions.

  • هنگام راه‌اندازی، تیلز ساعت سیستم را برای اطمینان از دقیق بودن تنظیم می‌کند. اگر در این حال ساعت خیلی عقب یا جلو تنظیم شود، تور خاموش شده و دوباره راه‌ می‌افتد. از آن‌جایی که این عمل با هر بار راه‌اندازی تیلز اتفاق می‌افتد، می‌توان از آن برای تشخیص کاربران تیلز استفاده کرد.