نوشتن متن‌های محرمانه روی یک مرورگر وب امن نیست چرا که حملات جاوااسکریپت می‌توانند از داخل مرورگر به آن متن دسترسی پیدا کنند. باید به جای این کار متن خود را در ابزاری دیگر نوشته و آن را با استفاده از برنامک اُپن‌پی‌جی‌پی تیلز رمزگذاری کنید و سپس متن رمزگذاری‌شده را پیش از ارسال (مثلاً با رایانامه) در مرورگر خود کپی کنید.

هنگام استفاده از برنامک اُپن‌پی‌جی‌پی تیلز برای رمزگذاری رایانامه‌ها، نویسه‌های غیر اَسکی (برای نمونه نویسه‌های غیرلاتین یا نویسه‌های لهجه‌دار) ممکن است از سوی دریافت‌کنندگان رایانامه به خوبی دیده نشوند..

If you are going to encrypt emails often, we recommend you to set up Thunderbird instead.