با برنامک اُپن‌پی‌جی‌پی تیلز می‌توانید با استفاده از رمزنگاری گذرواژهٔ اُپن‌پی‌جی‌پی متن را با یک گذرواژه رمزنگاری کنید.

It is unsafe to write confidential text in a web browser since JavaScript attacks can access it from inside the browser. You should rather write your text in a separate application, encrypt it using OpenPGP Applet, and paste the encrypted text in your browser, before sending it by email for example.

When using OpenPGP Applet to encrypt emails, non-ASCII characters (for example non-Latin characters or characters with accents) might not display correctly to the recipients of the email.

If you are going to encrypt emails often, we recommend you to set up Thunderbird instead.

Posted 2021-08-03
این شگرد مستلزم این است که گذرواژه‌ای محرمانه را با افرادی که متن را رمزگشایی می‌کنند به اشتراک بگذارید. اُپن‌پی‌جی‌پی همچنین به شما اجازه می‌دهد از رمزنگاری کلید عمومی برای فرستادن پیغام‌های محرمانه بدون گذرواژهٔ مشترک استفاده کنید. رجوع کنید به سندهای مرتبط
 1. متنتان را در یک ویرایش‌گر متن بنویسید. در یک مرورگر وب ننویسید!

  روی برنامک اُپن‌پی‌جی‌پی تیلز کلیک و باز کردن ویرایش‌گر متن را انتخاب کنید تا گِدیت باز شود.

 2. Select the text that you want to encrypt. To copy it into the clipboard, right-click (on Mac, click with two fingers) on the selected text and choose Copy from the menu.

  OpenPGP Applet now shows lines of text, meaning that the clipboard contains non-encrypted text:

۳. روی Click on برنامک اُپن‌پی‌جی‌پی تیلز کلیک کرده و از فهرست رمزنگاری بریده‌دان با گذرواژه را انتخاب کنید.

اگر پیغام خطای “بریده‌دان خالی از داده‌های ورودی معتبر است را دریافت کردید سعی کنید دوباره از مرحلهٔ ۲ متنتان را کپی کنید.

۴. در پنجرهٔ گفتگویگذرواژه گذرواژهٔ موردنظرتان را وارد کنید. همان گذرواژه را در پنجرهٔ گفتگوی دوم نیز بنویسید.

 1. OpenPGP Applet now shows a padlock, meaning that the clipboard contains encrypted text:

 2. To paste the encrypted text into another application, right-click (on Mac, click with two fingers) in the application where you want to paste it and choose Paste from the menu.

  برای نمونه می‌توانید متن خود را در مرورگر وب بچسبانید تا آن را با رایانامه بفرستید.

  Encrypted text starting with
 -----BEGIN PGP MESSAGE-----