با برنامک اُپن‌پی‌جی‌پی تیلز می‌توانید با استفاده از رمزنگاری کلید عمومی اُپن‌پی‌جی‌پی متن‌ها را رمزنگاری یا امضا کنید.

It is unsafe to write confidential text in a web browser since JavaScript attacks can access it from inside the browser. You should rather write your text in a separate application, encrypt it using OpenPGP Applet, and paste the encrypted text in your browser, before sending it by email for example.

When using OpenPGP Applet to encrypt emails, non-ASCII characters (for example non-Latin characters or characters with accents) might not display correctly to the recipients of the email.

If you are going to encrypt emails often, we recommend you to set up Thunderbird instead.

Posted 2021-08-03
این شگرد مستلزم استفاده از رمزنگاری کلید عمومی است. اگر پیش از این از کلیدهای اُپن‌پی‌جی‌پی استفاده نکرده‌اید شاید بخواهید متنتان را با یک گذرواژه و رمزنگاری گذرواژهٔ اُپن‌پی‌جی‌پی رمزنگاری کنید. رجوع کنید به سندهای مرتبط.
 1. متنتان را در یک ویرایش‌گر متن بنویسید. در یک مرورگر وب ننویسید!

  روی برنامک اُپن‌پی‌جی‌پی تیلز کلیک و باز کردن ویرایش‌گر متن را انتخاب کنید تا گِدیت باز شود.

 2. Select the text that you want to encrypt or sign. To copy it into the clipboard, right-click (on Mac, click with two fingers) on the selected text and choose Copy from the menu.

  OpenPGP Applet now shows lines of text, meaning that the clipboard contains non-encrypted text:

 3. روی برنامک اُپن‌پی‌جی‌پی تیلز کلیک کرده و از فهرست امضا/رمزگذاری بریده‌دان با کلیدهای عمومی را انتخاب کنید.

  اگر پیغام خطای “بریده‌دان خالی از داده‌های ورودی معتبر است را دریافت کردید سعی کنید دوباره از مرحلهٔ ۲ متنتان را کپی کنید.

۴. اگر می‌خواهید متن را رمزگذاری کنید، برای دریافت‌کنندگان متن رمزگذاری‌شده از پنجرهٔ گفتگوی انتخاب کلیدها یک یا چند کلید عمومی انتخاب کنید. برای انتخاب یک کلید عمومی روی خط مرتبط در پنجرهٔ فهرست انتخاب دریافت‌کنندگان دو بار کلیک کنید.

۵. اگر می‌خواهید متن را امضا کنید، از منوی کشویی امضای پیغام از طرفِ کلید خصوصی‌ای که می‌خواهید متن را با آن امضا کنید را انتخاب کنید.

۶. اگر می‌خواهید دریافت‌کنندگان متن رمزگذاری‌شده را پنهان کنید، بخش پنهان کردن دریافت‌کنندگان را تیک بزنید. در غیر این صورت هر کسی که متن رمزگذاری‌شده را ببیند می‌تواند بفهمد دریافت‌کنندگان چه کسانی هستند.

 1. روی دکمهٔ بسیار خب کلیک کنید.

  اگر پیغام هشدار به این کلیدها اطمینان نکنید را دریافت کردید، مطابق آن عمل کنید.

 2. If you selected one or several public keys to encrypt the text, OpenPGP Applet now shows a padlock, meaning that the clipboard contains encrypted text:

  If you only selected a secret key to sign the text, OpenPGP Applet now shows a seal, meaning that the clipboard contains signed text:

 3. To paste the encrypted or signed text into another application, right-click (on Mac, click with two fingers) in the application where you want to paste it and choose Paste from the menu.

  برای نمونه می‌توانید متن خود را در مرورگر وب بچسبانید تا آن را با رایانامه بفرستید.

  Encrypted text starting with
-----BEGIN PGP MESSAGE-----

To store your GnuPG keys and configuration across different working sessions, you can turn on the GnuPG feature of the Persistent Storage.