با استفاده از ابزار مدیریت گذرواژهٔ KeePassX می‌توانید:

 • گذرواژه‌های بسیاری را در یک پایگاه دادهٔ رمزگذاری‌شده نگهداری کنید که می‌توانید آن را با یک گذرواژهٔ مورد نظر خود باز کنید.
 • همواره از گذرواژه‌های متفاوت و قوی‌تر استفاده کنید، چرا که حالا برای باز کردن کل پایگاه داده‌ها تنها باید یک گذرواژه به خاطر بسپارید.
 • گذرواژه‌های بسیار قوی تصادفی تولید کنید.

یک پایگاه دادهٔ گذرواژه ایجاد و ذخیره کنید.

برای ایجاد یک پایگاه داده گذرواژه و ذخیره کردن آن در درایو مانا برای استفاده در آینده مراحل زیر را دنبال کنید.

برای فراگیری ایجاد و پیکربندی درایو مانا سندهای مرتبط با مانا را بخوانید.

 1. هنگام راه‌اندازی تیلز درایو مانا را فعال کنید.

 2. در راهنمای درایو مانا, تأیید کنید که اطلاعات شخصی persistence feature فعال شده است. اگر فعال نیست، آن را فعال کنید، تیلز را دوباره به راه بیندازید و درایو مانا را فعال کنید.

 3. To start KeePassX, choose Applications ▸ Accessories ▸ KeePassX.

 4. To create a new database, choose Database ▸ New database.

 5. The database is encrypted and protected by a passphrase.

  • Specify a passphrase of your choice in the Enter password text box.
  • Type the same passphrase again in the Repeat password text box.
  • Click OK.
 6. To store the database in the persistent volume for use in future working sessions:

  • Choose Database ▸ Save database.
  • Save the database as keepassx.kdbx in the Persistent folder.

بازیابی و باز کردن پایگاه دادهٔ گذرواژه‌ها.

برای باز کردن پایگاه دادهٔ گذرواژه‌ها که از جلسات پیشین روی درایو مانا ذخیره شده مراحل زیر را دنبال کنید.

 1. هنگام راه‌اندازی تیلز درایو مانا را فعال کنید.

 2. To start KeePassX, choose Applications ▸ Accessories ▸ KeePassX.

 3. If you have a database named keepass.kdbx in your Persistent folder, KeePassX automatically displays a dialog to unlock that database.

  Enter the passphrase for this database and click OK.

 4. اگر گذرواژهٔ نادرست وارد کنید پیغام خطای زیر ظاهر می‌شود:

  Unable to open the database.
  Wrong key or database file is corrupt.

  سپس روی بسیار خب کلیک کرده و دوباره تلاش کنید.

In addition to the password database, you can store your KeePassX settings using the Dotfiles persistence feature. To do so, create the folder /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles/.config/keepassx/ and copy the file ~/.config/keepassx/keepassx2.ini to it.

Migrating a password database from Tails 2.12 and earlier

The database format of KeePassX 1 (Tails 2.12 and earlier) is incompatible with the database format of KeePassX 2 (Tails 3.0 and later).

To migrate your database to the new format:

 1. Start KeePassX.

 2. Choose Database ▸ Import KeePass 1 database.

 3. Select your database, for example keepassx.kdb.

 4. After your database is open, save it to the new format:

  • Choose Database ▸ Save database.
  • Save the database as keepassx.kdbx in the Persistent folder.

  Note that only the file extension is different:

  • kdb for the old format.
  • kdbx for the new format.
 5. This operation does not delete your old database from your Persistent folder.

  You can now delete your old database or keep it as a backup.

Additional documentation

For more detailed instructions on how to use KeePassX, refer to the KeePassX guide of Security in-a-Box.