چرا باید پاک کردن امن را به کار بست؟

سیستم‌عامل‌ها هنگام پاک کردن فایل‌ها محتوای آن‌ها را کامل از بین نمی‌برند، حتی پس از خالی کردن سطل آشغال رایانه یا پاک کردن فایل از راه‌های دیگر مانند استفاده از خط فرمان.

در عوض، مدخل فایل‌ها را از دایرکتوری سیستم برمی‌دارند، چرا که این روش نیاز به کار کمتری دارد و سریع‌تر است. محتوای فایل یا همان داده‌های اصلی روی محل نگهداری آن باقی می‌مانند. این داده‌ها تا زمانی که سیستم‌عامل از آن فضا برای ضبط داده‌های جدید استفاده کند باقی می‌مانند.

به همین ترتیب فرمت کردن دوباره، پارتیشن‌بندی یا گرفتن تصویر دوباره از رایانه همیشه تضمین‌کنندهٔ پاک کردن تمام نقاط دیسک نیست، با این که با انجام دادن هر کدام از آن‌ها از نظر نرم‌افزار این طور به نظر می‌آید که دیسک خالی است؛ یا در مورد گرفتن ایمج دوباره، دیسک به جز فایل‌های موجود در تصویر خالی است.

حتی وقتی محل ذخیره دوباره مورد استفاده قرار بگیرد، ممکن است متعلقات فیزیکی محل ذخیره داده‌ها باعث شوند امکان بازیابی داده‌های پیشین ممکن باشد. با این حال در بیشتر موارد بازیابی تنها با خواندن دستگاه ذخیره از راه‌های معمول ممکن نیست، بلکه مستلزم استفاده از شگردهای آزمایشگاهی مانند جدا کردن قطعات دستگاه و دسترسی/خواندن مستقیم اجزای آن است.

Quoted from Wikipedia: Secure file deletion.

هشدار در مورد درایوهای یواس‌بی و دیسک‌های حالت جامد.

روش‌های زیر مناسب استفاده برای درایوهای یواس‌بی و دیسک‌های حالت جامد نیستند.

 • شگردهای موجود برای پاک کردن امن که با دیسک‌ها سروکار دارند موثر نیستند.
 • دو بار نوشتن روی دیسک معمولاً، اما نه همیشه، برای پاک کردن دیسک به طور امن کافی است.

Unfortunately, Tails does not currently allow you to perform this task with graphical tools. See #5323.

For more details read the corresponding section of the Wikipedia article on Data erasure.

پاک کردن امن فایل‌ها

In Tails you can securely delete files thanks to an extension of the file browser.

 1. Open the file browser, either from the Places menu or the Home icon on the desktop.

 2. به پوشه‌ای بروید که فایل‌هایی که می‌خواهید پاک کنید در آن هستند.

 3. فایل‌ها را که می‌خواهید پاک کنید با موش‌واره انتخاب کنید.

 4. روی فایل‌ها راست‌کلیک و پاک کردن را انتخاب کنید.

  Right-click ▸ Wipe

 5. تأیید کنید.

۱. پاک کردن فایل‌ها آغاز می‌شود. این مرحله ممکن است بسته به اندازهٔ فایل‌ها چند ثانیه یا چندین دقیقه طول بکشد. صبور باشید...

Securely deleting files does not erase the potential backup copies of the file (for example LibreOffice creates backup copies that allow you to recover your work in case LibreOffice stops responding).

خالی کردن سطل آشغال.

Before considering securely cleaning the available space on a disk, make sure to empty the trash.

 1. Open the file browser, either from the Places menu or the Home icon on the desktop.

 2. دیسکی که می‌خواهید سطل آشغالش را خالی کنید از سمت راست انتخاب کنید تا به روت دیسک برسید.

 3. In the titlebar, choose Menu ▸ Show hidden files to show hidden files.

 4. پوشهٔ .Trash-1000 یا پوشه‌ای با نام مشابه را پاک کنید.

برای خالی کردن سطل آشغال درایو مانا این شگرد را روی پوشهٔ مانا پیاده کنید.

پاک کردن امن فضای موجود روی دیسک

همچنین می‌توان برای پاک کردن محتویات تمام فایل‌ها که پیش از این حذف شده بودند اما به طور امن پاک نشده بودند، به طور امن تمام فضای خالی دیسک را پاک کرد.

این روش روی درایوهای یواس‌بی و دیسک‌های حالت جامد جواب نمی‌دهد.

دیسک یا پوشه ممکن است حاوی فایل‌های دیگری باشد و ممکن است خالی از آن‌ها باشد. این فایل‌ها در طول این عملیات پاک نمی‌شوند.

 1. Open the file browser, either from the Places menu or the Home icon on the desktop.

 2. دیسکی که می‌خواهید پاک کنید را از سمت راست انتخاب کنید تا به روت دیسک برسید.

 3. روی فضای خالی در سمت چپ کلیک و فضای موجود را پاک کن را انتخاب کنید.

  Right-click ▸ Wipe
 available diskspace

  در نماگرفت پیشین، سطل آشغال در پوشهٔ .Trash-1000 پاک نشده است. به دستورات بالا مراجعه کنید.

 4. تأیید کنید.

 5. پاک کردن آغاز می‌شود. این مرحله ممکن است بسته به حجم فضای موجود چند دقیقه یا چندین ساعت طول بکشد. صبور باشید…

  Note that a file with a name similar to tmp.7JwHAyBvA9 is created in the folder. It is made as big as possible to use all the available diskspace and then securely deleted.

This option does not delete hidden files. Choose Menu ▸ Show hidden files in the titlebar to show them.