هدف از این سند توضیح نحوهٔ استفاده از تیلز و معرفی ویژگی‌های اصلی امنیتی آن برای کاربران است. این سند طوری طراحی شده تا به شما در انجام کارهای پیچیده کمک کند و در عین حال اطلاعات کلی‌تری برای کمک به درک نوع امنیت فراهم‌شده از سوی تیلز و نیز محدودیت‌های آن در اختیار می‌گذارد.

از آن‌جا که تیلز حاوی ابزارهای دیگر بسیاری است، این سند روی جنبه‌هایی از آن تمرکز می‌کند که مختص تیلز هستند. برای یادگیری بیشتر چگونگی استفاده از هر کدام از ابزارها، شما را به سندهای بیرونی ارجاع می‌دهیم.

اما این سند بنا نیست یک راهنمای کامل برای امنیت رایانه باشد. چرا که نحوهٔ ایجاد یک راهبرد امنیتی کامل را توضیح نمی‌دهد. اتخاذ چنین راهبردی به نحوهٔ خاص کاربرد شما از رایانه و مدل‌های تهدید پیش رویتان بستگی دارد.

اگر هنگام استفاده از تیلز به مشکلات بغرنجی برخوردید که این‌جا نیامده‌اند، شما را به بخش ?پشتیبانی ارجاع می‌دهیم تا کمک بیشتری بگیرید.

اگر می‌خواهید در مورد مسائل داخلی تیلز بیشتر بیاموزید و انتخاب‌های طراحی ما را درک کنید، شما را به سند طراحی ارجاع می‌دهیم.