Per configurar l'Emmagatzematge Persistent, trieu Aplicacions ▸ Tails ▸ Emmagatzematge Persistent.

Des de Tails 5.8 (desembre de 2022), les vostres dades corresponents a cada funció de l'Emmagatzematge Persistent s'emmagatzemen al llapis USB immediatament. Ja no cal que reinicieu Tails després d'habilitar una funció nova.

Per exemple, quan activeu la funció d'adreces d'interès del Navegador Tor de l'Emmagatzematge Persistent, les vostres adreces d'interès actuals es desaran immediatament a l'Emmagatzematge Persistent.

Actualment només es poden fer persistents les funcions que s'enumeren a continuació.

Sovint se'ns demana que implementem noves funcions de l'Emmagatzematge Persistent: preferències del Navegador Tor, configuració de Tor, fons d'escriptori, preferències del ratolí i touchpad, etc. Vegeu la llista de problemes sobre l'Emmagatzematge Persistent al nostre GitLab.

Documents Personals

Carpeta Persistent

Quan la funció Carpeta Persistent està activada, podeu desar els vostres fitxers personals i treballar documents a la carpeta Persistent.

Per obrir la carpeta Persistent, trieu Llocs ▸ Persistent.

El Navegador Tor només pot accedir a la subcarpeta Navegador Tor de la carpeta Persistent. Només podeu desar les vostres baixades a la carpeta Persistent/Navegador Tor. Per carregar un fitxer, heu de copiar-lo a la carpeta Persistent/Navegador Tor primer.

Paràmetres del sistema

Pantalla de Benvinguda

Quan la funció de Pantalla de Benvinguda està activada, la configuració de la Pantalla de Benvinguda es desa a l'Emmagatzematge Persistent: idioma, teclat i paràmetres addicionals.

Per restaurar la configuració quan inicieu Tails, desbloquegeu l'Emmagatzematge Persistent a la Pantalla de Benvinguda.

Impressores

Quan la funció Impressores està activada, la configuració de les impressores es desa a l'Emmagatzematge Persistent.

Xarxa

Connexions de Xarxa

Quan la funció Connexions de Xarxa està activada, la contrasenya per a xarxes Wi-Fi i configuració de xarxes cablejades es desa a l'Emmagatzematge Persistent.

Pont de Tor

Quan la funció Pont de Tor està activada, l'últim Pont de Tor que heu utilitzat per connectar-vos amb Tor correctament es desa a l'Emmagatzematge Persistent.

Aplicacions

Adreces d'interès del Navegador Tor

Quan la funció d'adreces d'interès del Navegador Tor està activada, els canvis a les adreces d'interès al Navegadir Tor es guarden a l'Emmagatzematge Persistent.

Cartera Electrum Bitcoin

Quan la funció Cartera Electrum Bitcoin està activada, la cartera bitcoin i les preferències del client de bitcoin Electrum es guarden a l'Emmagatzematge Persistent.

Client de correu electrònic Thunderbird

Quan la funció del client de correu electrònic Thunderbird està activada, el correu electrònic, els canals i les claus OpenPGP del client de correu electrònic Thunderbird es guarden a l'Emmagatzematge Persistent.

GnuPG

Quan la funció GnuPG està activada, les claus OpenPGP que creeu o importeu a GnuPG i Kleopatra es guarden a l'Emmagatzematge Persistent.

Des de Tails 4.13 (novembre de 2020), Thunderbird utilitza el seu propi anell de claus OpenPGP, diferent del clauer utilitzat per GnuPG i Kleopatra. No cal que habiliteu la funció GnuPG si només feu servir l'encriptatge OpenPGP a Thunderbird.

Missatgeria d'Internet Pidgin

Quan la funció Missatgeria d'Internet Pidgin està activada, tots els fitxers de configuració de la missatgeria d'Internet Pidgin es guarden a l'Emmagatzematge Persistent:

 • La configuració dels vostres comptes, contactes i xats

 • Les vostres claus d'encriptació OTR i l'anell de claus

El contingut de les discussions no es desa, tret que configureu Pidgin per fer-ho.

Totes les opcions de configuració estan disponibles des de la interfície gràfica de Pidgin. No cal que editeu ni sobreescrigueu manualment els fitxers de configuració.

Client SSH

Quan la funció de client SSH està activada, tots els fitxers relacionats amb el client Secure Shell (SSH) es guarden a l'Emmagatzematge Persistent:

 • Les claus SSH que creeu o importeu

 • Les claus públiques dels amfitrions als quals us connecteu

 • El fitxer de configuració SSH a /home/amnesia/.ssh/config

Paràmetres avançats

Programari Addicional

Quan la funció de Programari Addicional està activada, una llista de programari addicional que escolliu s'instal·la automàticament cada vegada que inicieu Tails.

Els paquets de programari corresponents s'emmagatzemen a l'Emmagatzematge Persistent. S'actualitzen automàticament per seguretat després d'establir una connexió de xarxa.

Els paquets inclosos a Tails s'han provat acuradament per garantir la seguretat. La instal·lació de paquets addicionals pot trencar la seguretat integrada a Tails, així que compte amb el que instal·leu.

Dotfiles

Quan la funció Dotfiles està activada:

 • Tots els fitxers de la carpeta /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles estan enllaçats a la carpeta Home mitjançant enllaços simbòlics de Linux.

 • Tots els fitxers de les subcarpetes de /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles també estan enllaçats a la subcarpeta corresponent de la carpeta Home mitjançant enllaços simbòlics de Linux.

 • Es proporciona una drecera al panell esquerre del navegador de Fitxers i al menú Llocs de la barra de navegació superior per accedir a la carpeta /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles.

Per exemple, tenir els fitxers següents a /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles:

/live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles
├── fitxer_a
├── carpeta
│   ├── fitxer_b
│   └── subcarpeta
│     └── fitxer_c
└── carpeta_buida

Produeix el resultat següent a /home/amnesia:

/home/amnesia
├── fitxer_a → /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles/fitxer_a
└── carpeta
    ├── fitxer_b → /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles/carpeta/fitxer_b
    └── subcarpeta
      └── fitxer_c → /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles/carpeta/subcarpeta/fitxer_c

La funció Dotfiles només enllaça fitxers específics, i no carpetes senceres de l'Emmagatzematge Persistent. En conseqüència, les carpetes buides s'ignoren, tal com es mostra a l'exemple anterior.

A Tails i Linux en general, el nom dels fitxers de configuració sovint comença amb un punt i de vegades s'anomenen dotfiles per aquest motiu. La funció Dotfiles de l'Emmagatzematge Persistent facilita la conservació d'aquests "dotfiles", per exemple /home/amnesia/.gitconfig o /home/amnesia/.bashrc.

Aneu amb compte si feu servir la funció Dotfiles per sobreescriure la configuració predeterminada.

Els programes inclosos a Tails es configuren acuradament tenint en compte la seguretat. Podeu debilitar la vostra seguretat si canvieu els valors predeterminats.

L'anonimat de Tor i Tails depèn de fer més difícil distingir un usuari de Tails d'un altre usuari diferent de Tails. En alguns casos, canviar la configuració predeterminada pot trencar el vostre anonimat.

Deseu la configuració de les vostres pantalles

Si teniu més d'una pantalla (per exemple, dos monitors o un projector), podeu desar la configuració de les vostres pantalles amb la funció Dotfiles.

 1. Activeu la funció Dotfiles i reinicieu Tails.

 2. Trieu Aplicacions ▸ Eines del sistema ▸ Configuració per obrir la utilitat Configuració.

 3. Trieu Pantalles a la utilitat Configuració.

 4. Configureu els vostres dispositius.

 5. Trieu Llocs ▸ Dotfiles per obrir la carpeta /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles al navegador de Fitxers.

 6. Feu clic al botó Menú principal a la barra de títol i activeu l'opció Mostra els fitxers ocults.

 7. Creeu una carpeta anomenada .config (config precedida d'un punt).

 8. Copieu el fitxer .config/monitors.xml de la vostra carpeta Home a /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles/.config.

Eliminació de les dades corresponents a una funció

Quan desactiveu una funció de l'Emmagatzematge Persistent:

 • Les dades de la funció ja no estan disponibles a Tails.

  Per exemple:

  • Si desactiveu la funció Carpeta persistent, els documents desats a Llocs  ▸ Persistent ja no estaran disponibles.

  • Si desactiveu la funció Cartera Electrum Bitcoin, la cartera utilitzada per Electrum ja no està disponible.

 • Les dades de la funció encara es desen al llapis USB.

  Apareix un botó de Suprimeix les dades a la configuració de la funció.

  • Feu clic al botó Suprimeix les dades per eliminar les dades corresponents del llapis USB.

  • Torneu a activar la funció per restaurar les dades i tornar-les a fer disponibles a Tails.