تیلز شامل ابزارهای بسیاری برای دست‌کاری عکس‌ها، طراحی گرافیکی و صفحه‌بندی است:

 • گیمپ یک ویرایش‌گر پیشرفتهٔ عکس است. می‌توانید از آن برای ویرایش، بهبود و رتوش کردن تصاویر و اسکن‌ها، نقاشی کردن و ایجاد تصاویر خود استفاده کنید.

  تارنمای گیمپ راهنمای کاربر در اختیارتان می‌گذارد که به زبان‌های بسیاری ترجمه شده است.

 • اینک‌اسکیپ یک ابزار طراحی بُردارها است. می‌توانید از این نرم‌افزار برای ایجاد انواع مختلفی از تصاویر، نمایه‌ها، لوگوها، دیاگرام‌ها، نقشه‌ها و گرافیک‌های وب استفاده کنید.

  تارنمای اینک‌اسکیپ راهنمایی در اختیار شما می‌گذارد که به زبان‌های بسیاری ترجمه شده است.

این ابزارها را می‌توان از این مسیر راه‌اندازی کرد: ابزارها ◀ گرافیک‌ها menu.

Most files contain metadata, which is information used to describe, identify, categorize, and sort files. For example:

 • Cameras record data about when and where a picture was taken and what camera was used.
 • Office documents automatically add author and company information to texts and spreadsheets.

Use mat2 to clean metadata from your files before publishing or sharing them:

 1. Open the Files browser.
 2. Navigate to the folder containing the files that you want to remove metadata from.
 3. Select the files that you want to remove metadata from.
 4. Right-click (on Mac, click with two fingers) on the files and choose Remove metadata.