شما می‌توانید به تیلز کمک کنید! ارتقاهای تدریجی آمادهٔ آزمایش شدن هستند. این ویژگی به شما اجازه می‌دهد یک تیلز در حال اجرا را بدون دانلود کردن ایزو، ایجاد دی‌وی‌دی و بدون یک درایو یواس‌بی یا کارت حافظهٔ دوم ارتقاء دهید. لطفاً آن را امتحان کنید و ببینید آیا برایتان کار می‌کند یا نه.

اگر مهارت بررسی امنیتی دارید، خواهش می‌کنیم طراحی و کد ما را بررسی کنید.

چگونه ارتقاهای تدریجی را آزمایش کنیم؟

این دستورالعمل‌ها به شما کمک می‌کنند از تیلز 0.22~rc1 یا 0.22~rc2 به تیلز ۰٫۲۲ نهایی ارتقاء پیدا کنید.

در خاطر داشته باشید این اولین درخواست گسترده برای آزمایش کردن ارتقاهای تدریجی تیلز است. ممکن است مشکلات حل‌نشده‌ای در آن‌ها وجود داشته باشند.

در زیر فرض می‌کنیم که تیلز 0.22~rc1 را با نصب‌کنندهٔ تیلز ** روی یک درایو یواس‌بی یا کارت حافظه نصب کرده‌اید.

اگر ارتقای تدریجی را برای تیلز 0.22~rc2 به کار برده‌اید بروید به دستورالعمل‌ها برای کاربران RC2. در غیر این صورت به خواندن ادامه دهید.

از تیلز 0.22~rc1

این مراحل به شما اجازه می‌دهند با ارتقاهای تدریجی از تیلز 0.22~rc1 به تیلز ۰٫۲۲ بروید.

 1. تیلز 0.22~rc1 را راه‌اندازی کرده و یک گذرواژهٔ مدیریتی ایجاد کنید.

 2. برای تصحیح کردن دیوارآتش این فرمان را در یک پایانهٔ اصلی اجرا کنید:

  sed -i -e \
    's/tails-iuk-get-target-file/(tails-iuk-get-target-file tails-upgrade-frontend)/' \
    /etc/ferm/ferm.conf && \
  /usr/sbin/ferm /etc/ferm/ferm.conf
  
 3. مراحل بعدی را دنبال کنید.

از تیلز 0.22~rc1 یا 0.22~rc2

۱. از فهرست ابزارها ◀ تیلز ◀ ارتقاءدهندهٔ تیلز ارتقاءدهندهٔ تیلز را باز کنید.

 1. پیشنهاد ارتقاءدهندهٔ تیلز برای ارتقاء به تیلز ۰٫۲۲ را بپذیرید.

 2. صبر کنید تا ارتقاء دانلود و اجرا شود.

 3. هر گاه گفته شد رایانه را دوباره راه‌اندازی کنید.

۱. هر گاه رایانه دوباره راه‌اندازی شد از این مسیر بروید سیستم ◀ در مورد تیلز تا تأیید شود که در حال استفاده از تیلز ۰٫۲۲ هستید.

اگر متوجه شوید چیزی مطابق انتظار کار نمی‌کند لطفاً این را به ما گزارش کنید! چه بهتر اگر بررسی کنید که این مشکل یک مشکل شناسایی‌شدهٔ ارتقاهای تدریجی یا یک یک مشکل شناسایی‌شدهٔ قدیمی نیست.

مشکلات شناسایی‌شده

مشکلات شناسایی‌شدهٔ ارتقاهای تدریجی در ردماین دنبال می‌شوند.