«روزی که برمی‌خیزیم» یک روز مخصوص اعتراض علیه مراقب جمعی است. در این روز از قانون‌گذاران خواسته می‌شود با FISA Improvements Act مخالفت کرده و با USA Freedom Act موافقت کنند و به کمک از غیرآمریکایی‌ها کمک کنند.