Tails is safer than any regular operating system. But Tails, or any software or operating system, cannot protect you from everything—even if they pretend to.

Poniższe zalecenia pozwolą Ci zachować jeszcze większe bezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli jesteś w grupie wysokiego ryzyka.

Ochrona twojej tożsamości podczas korzystania z Tails

Tails is designed to hide your identity.

But some of your activities could reveal your identity:

  • Sharing files with metadata, such as date, time, location, and device information
  • Using Tails for more than one purpose at a time

Limitations of the Tor network

Tails uses the Tor network because it is the strongest and most popular network to protect from surveillance and censorship.

But Tor has limitations if you are concerned about:

  • Hiding that you are using Tor and Tails
  • Protecting your online communications from determined, skilled attackers

Redukcja ryzyka podczas korzystania z niezaufanych komputerów

Tails can safely run on a computer that has a virus.

But Tails cannot always protect you when:

  • Installing from an infected computer
  • Running Tails on a computer with a compromised BIOS, firmware, or hardware

Ponieważ zawsze trzeba dostosować praktyki bezpieczeństwa cyfrowego do konkretnych potrzeb i zagrożeń, zachęcamy do zapoznania się z następującymi przewodnikami: