Patrocinadors

Les subvencions, els premis, les donacions d'empreses i les donacions substancials d'individus es mostren d'una manera més visual a la nostra pàgina de patrocinadors.

Compte de resultats del 2022

Ingressos

  - Donacions

        6715,01$   via Riseup Labs
        10218,19€  via CCT
        2215,91$  via Benevity
        25997,00$  via PayPal

  - Donacions en criptomonedes

     0,03295924 BCH
     0,33782738 BTC
     1,49520740 ETH
     608955,000 HNS
     0,32024839 LTC
      -8,99999 XLM
  113,818549746244 XMR
       1,44253 ZEC

  - Fons restringits (entregables del finançador)

       114591,40$  Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor

  - Patrocinadors

        1000,00$  Exam Success
        1205,00€  Freiheitsfoo
        1000,00$  Look to the Right
        10000,00€  Nym
        30923,63€  ProtonMail
     0,02600000 BTC  ThinkPenguin
        1400,00$  Word Solver
  --------------------
       152919,32$
     0,03295924 BCH
     0,36382738 BTC
     1,49520740 ETH
     608955,000 HNS
     0,32024839 LTC
      -8,99999 XLM
  113,818549746244 XMR
       1,44253 ZEC
        52346,82€

Despeses

  - Infraestructura
        -3562,86$  maquinari
        -681,17€  maquinari
        -2250,00$  allotjament a Internet
   -0,346400000000 XMR  allotjament a Internet
        -7522,48€  allotjament a Internet

  - Subcontractació
       -10994,18$  subcontractació
       -258227,34€  subcontractació

  - Viatges i reunions
       -16256,40€  reunions

  - Costos de funcionament
       -20929,34$  administració
        -8183,83€  administració
        -7501,91$  comissions bancàries
     -0,00693049 BTC  comissions bancàries
     -0,00031500 ETH  comissions bancàries
       -0,014 HNS  comissions bancàries
   -0,000016260000 XMR  comissions bancàries
        -2629,22€  comissions bancàries
        -2601,90€  sanitat

   - Diversos
      -2,35627 ZEC  donacions
        -105,00$  compres no emmagatzemades
         -33,67€  compres no emmagatzemades
        -112,60€  enviament

   - Impostos
        -6114,94€ IVA
  --------------------
       -45343,28$
     -0,00693049 BTC
     -0,00031500 ETH
       -0,014 HNS
   -0,346416260000 XMR
      -2,35627 ZEC
       -302363,56€

Total

       107576,03$
     0,03295924 BCH
     0,35689689 BTC
     1,49489240 ETH
     608954,986 HNS
     0,32024839 LTC
      -8,99999 XLM
  113,472133486244 XMR
      -0,91374 ZEC
       -250016,74€

Compte de resultats del 2021

  Ingressos:

  - Donacions
        12326,23€ via CCT
        6312,49$  via Riseup Labs
        1998,88 $  via Benevity
        43621,50 $  via PayPal

  - Donacions en criptomonedes
          8,92Ƀ bitcoin
          26,33Ξ ethereum
         345,69ɱ moneros
        22250,19L lumens
          11,30Z zcash

  - Fons restringits (entregables del finançador)
         50000€   Centre de Coordinació de la Xarxa RIPE
        24805$   Internews UXFund
        15.933,50$  Oficina de Democràcia, Drets Humans i Treball

  - Patrocinadors
        2475$   Tor
        1400$   Word Solver
         1100€   Freiheitsfoo
          0,02Ƀ ThinkPenguin
        1000$   Exam Success
        1000$   SVKH
  --------------------
        98546,37$
        63426,23€
          8,94Ƀ
          26,33Ξ
         345,69ɱ
        22250,19L
          11,30Z

  Despeses:

  - Infraestructura
        -2431,08$  maquinari
        -1810,25€ maquinari
        -1575$   allotjament a Internet
        -2151€   allotjament a Internet

  - Subcontractació
       -257918,69€ subcontractació

  - Viatges i reunions
        -4025,19€ reunions

  - Costos de funcionament
        -8560,53$  administració
        -2413,22€ administració
        -4681,40$  comissions bancàries
          -0,01Ƀ comissions bancàries
        -2824,30€ comissions bancàries
         -351,77€ assistència sanitària

   - Diversos
          -12,32€ despeses excepcionals
         -282,70€ compres no emmagatzemades
         -23,66$  enviament
         -324,40€ enviament
         -4316,13€ samarretes

   - Impostos
        -5139,21€ IVA

  --------------------
       -17271,67$
          -0,01Ƀ
       -281569,18€

  Total:
  --------------------
       -218142,95€
        43383,06$
          8,93Ƀ
          26,33Ξ
         345,69ɱ
        22250,19L
          11,30Z

Compte de resultats del 2020

Ingressos:

- Donacions
      62416,65€ via CCT
      42326,89$  via PayPal
      18114,83$  via Riseup Labs
      13018,55$  via Benevity
       243,52€ cash
        2,99Ƀ bitcoins
       244,06ɱ moneros
       9515,81L lumens
        11,28Z zcash

- Fons restringit (entregables del finançador)
     120310,00  Mozilla Open Source Support
       9448,00€ The ISC Project

- Patrocinadors
      1408,20$  Freiheitsfoo
      1040,00$  Look to the Right
      1000,00$  Domains4Bitcoins
      1000,00$  Exam Success
      1000,00$  Login Lockdown
      1000,00$  Wordable
       900,00$  Tor
--------------------
     201118,47$
      72108,17€
       9515,81L
       244,06ɱ
        11,28Z
        2,99Ƀ

Despeses:

- Infraestructura
       -15,23€ maquinari
      -1186,94€ allotjament a Internet
      -997,50$  allotjament a Internet

- Viatges i reunions
       -500,55€ viatge
       -12,45€ menjar i begudes
       -981,61€ allotjament

- Subcontractació
     -252240,25€ subcontractació

- Costos de manteniment
     -10010,92$  administració
      -3589,64€ administració
      -3493,81$  comissions bancàries
        -0,02Ƀ comissions bancàries
       -131,74€ comissions bancàries

- Diversos
       -191,56€ enviament
      -102,17$  enviament
       -20,10€ material d'oficina
       -77,48€ altres

- Impostos
      -10397,13€ IVA
--------------------
     -269344,68€
     -14604,40$
        -0,02Ƀ

Total:
--------------------
     -197236,51€
     186514,07$
        2,97Ƀ
       244,06ɱ
       9515,81L
        11,28Z

Compte de resultats del 2019

Ingressos:

- Donacions
      32176,74$  via PayPal
      22881,61€ via CCT
      5702,00$  via Riseup Labs
      1128,64$  via Coinbase
       354,32€ via Zwiebelfreunde
       839,85$  via Benevity
       222,70€ via Flattr
       2129,00€ cash
        8,05Ƀ bitcoins
       324,82ɱ moneros

- Fons restringits (entregables del finançador)
      12445,80€ The ISC Project
      26220,00$  Mozilla Open Source Support
     114890,00$  Open Technology Fund

- Patrocinadors
        6,00Ƀ PrivCoin
      1200,00$  ThinkPenguin
      1000,00$  Cooltechzone
      1000,00$  TOP10VPN
      1000,00$  The Best VPN
      1000,00$  VPN Review
       900,00$  Tor

- Samarretes
        61,88€ samarretes
--------------------
     187057,23$
        14,05Ƀ
       324,82ɱ
      38095,31€

Despeses:

- Infraestructura
      -1564,65€ maquinari
      -1080,00$  allotjament a Internet
      -1082,13€ allotjament a Internet

- Viatges i reunions
      -4650,76€ viatges
      -1885,74€ menjar i begudes
      -1074,34€ allotjament
       -120,08€ tiquets per a esdeveniments

- Subcontractació
     -228589,69€ subcontractació

- Costos de manteniment
      -4546,48$  administració
      -6866,93€ administració
      -3067,86$  comissions bancàries
       -328,47€ comissions bancàries
        -0,01Ƀ comissions bancàries

- Diversos
       -15,29€ material d'oficina
       -112,52€ material de promoció

- Impostos
      -12403,96€ IVA
--------------------
      -8694,34$
        -0,01Ƀ
     -258694,56€

Total:
--------------------
     178362,89$
       324,82ɱ
        14,04Ƀ
     -220599,25€

Compte de resultats del 2018

Ingressos:

- Donacions
      47094,97$  a través de DuckDuckGo Challenge
      29535,47$  via Riseup Labs
      3954,00$  via Freedom of the Press Foundation
      12052,72€ via CCT
       960,80€ cash
        3,56Ƀ bitcoins

- Fons restringits (entregables del finançador)
       8297,20€ The ISC Project
      37500,00$  Open Technology Fund

- Patrocinadors
        0,15Ƀ DeepOnion
     200000,00$  Handshake Foundation
      3900,00$  Tor
--------------------
     321984,44$
        3,71Ƀ
      21310,72€

Despeses:

- Infraestructura
      -1761,58$  maquinari
      -4522,03€ maquinari
      -1380,00$  allotjament a Internet
       -558,67€ allotjament a Internet

- Viatges i reunions
       -60,24$  menjar i begudes
      -3781,38€ menjar i begudes
      -4295,95€ allotjament
       -395,00€ tiquets a esdeveniments
      -898,82$  viatges
      -7875,89€ viatges

- Subcontractació
      -2585,50$  subcontractació
     -138132,81€ subcontractació

- Costos de manteniment
     -15428,92$  administració
      -2545,39€ administració
      -911,73$  comissions bancàries
        -0,02Ƀ comissions bancàries
       -107,04€ comissions bancàries

- Diversos
       -190,17€ material d'oficina
       -108,29€ samarretes

- Impostos
      -6371,36€ IVA
--------------------
     -23026,79$
        -0.02Ƀ
     -168883,98€

Total:
--------------------
     298957,65$
        3,69Ƀ
     -147573,26€

Compte de resultats del 2017

Ingressos:

- Donacions
      23579,15$  via Riseup Labs
       8246,82€ via CCT
       2045,81€ cash
        24,33Ƀ bitcoins

- Patrocinadors
      1000,00$  ExpressVPN
        0,10Ƀ I2P

- Fons restringits (entregables del finançador)
      11000,00€ Lush

- Samarretes
       1272,35€ samarretes
--------------------
      24579,15$
        24,43Ƀ
      22564,98€

Despeses:

- Infraestructura
      -2706,56€ maquinari
      -1586,97$  maquinari
       -544,32€ allotjament a Internet
      -4380,00$  allotjament a Internet

- Viatges i reunions
      -9449,31€ viatges
      -1720,26$  viatges
      -4388,97€ menjar i begudes
       $41,58  menjar i begudes
      -382,07$  allotjament
      -2032,33€ allotjament
       -586,61€ tiquets a esdeveniments
       -44,95€ diversos

- Subcontractació
     -108079,77€ subcontractació
      -2205,00$  subcontractació

- Costos de manteniment
     -13000,96$  administració
      -3672,65€ administració
      -3901,12$  comissions bancàries
        -0,18Ƀ comissions bancàries
       -18,00€ comissions bancàries

- Diversos
      -3279,64€ samarretes
       -163,57€ material d'oficina

- Impostos
      -19334,81€ IVA
--------------------
     -27217,96$
        -0,18Ƀ
     -154322,32€

Total:
--------------------
     -131757,34€
      -2638,81$
        24,26Ƀ

Compte de resultats del 2016

Ingressos:

- Donacions
      21908,52$  via Riseup Labs
      7586,00$  via Freedom of the Press Foundation
      13709,76€ via Zwiebelfreunde
       784,00€ cash
        72,35Ƀ bitcoins

- Fons restringits (entregables del finançador)
     208000,00$  Open Technology Fund
      77000,00$  Mozilla Open Source Support
      5000,00$  Google Summer of Code

- Patrocinadors
       2000,00€ Mediapart

- Samarretes
       180,47€ samarretes
--------------------
     319494,52$
        72,35Ƀ
      16674,23€

Despeses:

- Infraestructura
      $-2351.70  maquinari
      -2081.40€ maquinari
       -900.00€ allotjament a Internet

- Viatges i reunions
      -7566,00€ viatges
      -526,74$  viatges
      -3789,61€ menjar i begudes
       -25,75$  menjar i begudes
      -2577,00€ allotjament

- Subcontractació
     -128135,54€ subcontractació
      -5945,00$  subcontractació

- Costos de manteniment
      -8038,03€ administració
      -5324,73$  administració
       -21,00€ comissions bancàries
      -170,00$  comissions bancàries

- Diversos
       -115,43€ compres no emmagatzemades
       -30,00€ comunicació

- Impostos
      -12034,02€ IVA
     -37544,00$  impostos sobre la renda
--------------------
     -51887,92$
     -165288,03€

Total:
--------------------
     268406,60$
        72,35Ƀ
     -148613,80€

Compte de resultats del 2015

Ingressos:

- Donacions
      35000,00$  via Riseup Labs
      8599,00$  via Freedom of the Press Foundation
       6995,74€ via Zwiebelfreunde
       47,70$  cash
       557,05€ cash
        31,00Ƀ bitcoins

- Fons restringits (entregables del finançador)
      70000,00€ Hivos

- Diversos
      1000,00$  venta de maquinari antic
--------------------
      44646,70$
        31,00Ƀ
      77552,79€

Despeses:

- Infraestructura
      -787,23$  maquinari
       -775,41€ maquinari
       -900,00€ allotjament a Internet
      -160,00$  certificats SSL

- Viatges i reunions
      -9279,73€ viatges
      -8155,21€ menjar i begudes
       -988,00€ allotjament

- Subcontractació
     -146365,22€ subcontractació
      -4860,00$  subcontractació

- Costos de manteniment
      -2179,95$  administració
      -3849,79€ administració
       -85,00$  comissions bancàries
       -106,41€ comissions bancàries

- Diversos
      -4151,64€ bitcoins perduts
        -8,85Ƀ bitcoins perduts
      -702.77$  impostos per renda
       -39,90€ material de promoció
--------------------
      -8774,95$
     -174611,30€
        -8,85Ƀ bitcoins perduts

Total:
--------------------
      35871,75$
      -97058,51€
        22,15Ƀ

Compte de resultats del 2014

Ingressos:

- Donacions
      33376,83$  via Freedom of the Press Foundation
        71,67Ƀ via bitcoin
       7150,19€ via Zwiebelfreunde
       803,50€ diversos

- Fons restringits (entregables del finançador)
      50000,00$  Access Now
       5000,00€ FFIS
      70000,00€ Hivos
      34884,00$  NDI
      25800,00$  OpenITP
      5000,00$  Tor

- Diversos
      3775,00$  inversió inversa
--------------------
     152835,83$
        71,67Ƀ
      82953,69€

Despeses:

- Infraestructura
      -7856,38$  maquinari
       -897,84€ maquinari
       -630,00€ allotjament a Internet
      -160,00$  certificats SSL

- Viatges i reunions
      -4907,08€ viatges
      -3724,35€ allotjament
      -4112,27€ menjar i begudes
      -400,00$  convidats
       -330,30€ convidats

- Subcontractació
     -53414,00$  subcontractació
      -20131,85€ subcontractació

- Costos de manteniment
      -568,53$  comissions bancàries
       -174,53€ comissions bancàries
      -3707,33$  administració
      -5439,61€ administració

- Diversos
       -65,00€ adhesius
       -414,17€ compres no emmagatzemades
       -20,00€ comunicació
--------------------
     -66106,24$
      -40847,00€

Total:
--------------------
      86729,59$
        71,67Ƀ
      42106,69€

Compte de resultats del 2013

Ingressos:
      21000,00$  NDI
      20000,00$  Tor (programa de recompenses)
        29,58Ƀ bitcoin
       330,00€ impostos
--------------------
      41000,00$
        29,58Ƀ
       330,00€

Despeses:
       -60,00€ comissions bancàries
     -17000,00$  recompenses
      -1194,69$  maquinari
       -499,65€ maquinari
       -390,00€ allotjament
      -2341,00€ reunió
     -21000,00$  treball
--------------------
     -39194,69$
      -3290,65€

Total:
--------------------
      1805,31$
        29,58Ƀ
      -2960,65€

Compte de resultats del 2012

Ingressos:
       137,30€ IVA
--------------------
       137,30€

Despeses:
      -3810,71$  maquinari
       -856,79€ maquinari
       -300,00€ allotjament
      -3128,39€ reunió
      -479,00$  certificats SSL
--------------------
      -4289,71$
      -4285,18€

Total:
--------------------
      -4289,71$
      -4147,88€

A més, un desenvolupador va rebre un pagament a temps complet pel Projecte Tor i NDI va patrocinar 40 dies de treball de desenvolupament.

Compte de resultats del 2011

Ingressos:
       7500,00€ Tor
--------------------
       7500,00€

Despeses:
      -555,00$  maquinari
      -1075,00€ allotjament
      -3163,32€ reunió
--------------------
      -555,00$
      -4238,32€

Total:
--------------------
      -555,00$
       3261,68€

Compte de resultats del 2010

Ingressos:
      8500,00$  Tor
--------------------
      8500,00$

Despeses:
      -2025,00€ maquinari
--------------------
      -2025,00€

Total:
--------------------
      8500,00$
      -2025,00€