OnionShare us permet crear serveis segurs, anònims i d'un sol ús als quals altres persones es poden connectar.

Per iniciar OnionShare, trieu Aplicacions ▸ Internet ▸ OnionShare.

Des de la pantalla de benvinguda d'OnionShare, podeu triar entre 3 serveis diferents:

  • Comparteix fitxers

  • Rep fitxers

  • Publica el lloc web

Tots aquests serveis es proporcionen com a serveis onion de Tor i només estan disponibles a través de la xarxa Tor. Podeu compartir l'adreça d'aquests serveis onion amb altres persones per crear canals de comunicació temporals i anònims.

Les persones que coneixen les seves adreces onion es poden connectar a aquests serveis des del Navegador Tor, ja sigui a Tails o fora de Tails.

A diferència de la majoria de serveis d'Internet, les persones que utilitzen els vostres serveis OnionShare es connecten directament al vostre Tails a través de la xarxa Tor. Les vostres dades no es comparteixen mai ni s'emmagatzemen en qualsevol servidor de tercers. El vostre Tails esdevé un servidor temporal i anònim.

Aquests serveis deixen d'estar disponibles tan bon punt tanqueu OnionShare o tanqueu Tails.

Compartir fitxers

Amb el servei Share d'OnionShare:

  • Seleccioneu a OnionShare alguns fitxers del vostre Tails que voleu compartir.

  • Les persones amb l'adreça onion poden baixar aquests fitxers des del seu Navegador Tor.

Des de Tails 6.0 (febrer de 2024), la drecera per compartir fitxers mitjançant OnionShare directament des del navegador de Fitxers no està disponible.

Recepció d'arxius

Amb el servei de recepció d'OnionShare:

  • Les persones amb l'adreça onion poden penjar fitxers directament a aquesta carpeta o enviar-vos missatges de text des del seu Navegador Tor.

  • Els fitxers rebuts s'emmagatzemen en una carpeta amb la data d'avui com a nom (per exemple, 2024-02-06) dins de la carpeta Baixades.

Allotjament d'un lloc web

Amb el servei web d'OnionShare:

  • Especifiqueu a OnionShare una carpeta que contingui pàgines HTML al vostre Tails.

  • Les persones amb l'adreça onion poden visitar aquestes pàgines HTML com a lloc web des del seu Navegador Tor.