Canvis i actualitzacions

 • S'ha actualitzat el Navegador Tor a la versió 12.5.

  El Navegador Tor 12.5 té una nova vista de circuit i una millor informació sobre els serveis d'onion.

 • S'admet l'autenticació del servei d'onion al Navegador Tor.

  Per exemple, OnionShare utilitza l'autenticació del servei d'onion fora de Tails.

  Navegador Tor demanant la clau privada per connectar-se a un servei onion

 • Es mostra la versió de Tails al carregador d'arrencada

  Carregador d'arrencada SYSLINUX mostrant 'Tails 5.15.1'

Problemes solucionats

 • S'ha arreglat la cerca d'alguns idiomes i dissenys de teclat. (#19200)

  La cerca de 'esp' ara retorna 'Español'

 • L'actualització de l'Emmagatzematge Persistent ara és més fiable:

  • En alguns sistemes, el missatge "S'està actualitzant l'Emmagatzematge Persistent" es mostrava cada vegada a Tails 5.14 quan fallava en actualitzar un dels paràmetres criptogràfics. (#19734)

  • En alguns llapis USB, l'actualització de l'Emmagatzematge Persistent era massa lenta i fallava amb el missatge d'error "S'ha produït un error en actualitzar l'Emmagatzematge Persistent". (#19728)

 • S'ha arreglat l'obertura d'enllaços de documentació des de l'Instal·lador de Tails. (#19870)

 • S'ha impedit que el Navegador Tor accedeixi a informació sobre altres circuits Tor. (#19740)

 • S'ha fet que l'error en escanejar el codi QR d'un pont sigui més coherent. (#19737)

Per a més detalls, llegiu el nostre registre de canvis.

Problemes coneguts

#19728 afectava la versió 5.14, i encara podria ser present. Si trobeu aquest error, si us plau, envieu-nos un informe de WhisperBack.

Vegeu la llista de problemes de llarga durada.

Obtenir Tails 5.15.1

Per actualitzar el vostre llapis USB de Tails i mantenir el vostre Emmagatzematge Persistent

 • Les actualitzacions automàtiques estan disponibles des de Tails 5.0 o posterior a la versió 5.15.1.

  Podeu reduir la mida de la baixada de futures actualitzacions automàtiques fent una actualització manual a la darrera versió.

 • Si no podeu fer una actualització automàtica o si Tails no s'inicia després d'una actualització automàtica, proveu de fer una actualització manual.

Per instal·lar Tails en un nou llapis USB

Seguiu les nostres instruccions d'instal·lació:

L'Emmagatzematge Persistent del llapis USB es perdrà si instal·leu en comptes d'actualitzar.

Per només baixar

Si no necessiteu instruccions d'instal·lació o actualització, podeu baixar Tails 5.15.1 directament: