Els desenvolupadors de Tails mantenen diversos parells de claus OpenPGP.

Assegureu-vos de verificar les claus que baixeu, perquè hi ha diverses claus de Tails falses i potser malicioses als servidors de claus.

Per exemple, si primer autentiqueu la clau de signatura de Tails a través de l'OpenPGP Web of Trust, aleshores podeu verificar les nostres altres claus, ja que totes estan certificades per la clau de signatura de Tails.

Clau de llista de correu privada

Propòsit

Encriptatge

Aquesta clau té una subclau d'encriptatge. Utilitzeu-la per enviar correus electrònics encriptats a la nostra adreça de contacte: info@tails.net.

Política

El material de la clau secreta i la seva contrasenya s'emmagatzemen al servidor que executa el nostre programari de llista de correu encriptat i en sistemes gestionats pels desenvolupadors principals de Tails.

Detalls de les claus

pub  rsa4096 2024-04-30 [SC]
   BDDC755D6B2D9FA09F0B92278C1487D924461904
uid      [ unknown] info@tails.net <info@tails.net>
uid      [ unknown] info@tails.net <info-request@tails.net>
uid      [ unknown] info@tails.net <info-owner@tails.net>
sub  rsa4096 2024-04-30 [E]

Com obtenir la clau pública?

Hi ha diverses maneres d'obtenir aquesta clau pública OpenPGP:

Clau de signatura

Propòsit

Aquesta clau només té la capacitat de signar i certificar: no té cap subclau d'encriptatge.

El seu únic propòsit és:

 • Signar les imatges publicades de Tails

 • Per certificar altres claus públiques criptogràfiques necessàries per al desenvolupament de Tails

Política

El material secret de la clau mai s'emmagatzemarà en un servidor en línia o en sistemes gestionats per ningú que no formi part dels desenvolupadors principals de Tails.

Clau primària

 • No és propietat en un format utilitzable per cap individu. Es divideix criptogràficament mitjançant gfshare.

 • Només s'utilitza fora de línia, en un buit d'aire Tails només es comunica amb el món exterior mitjançant:

  • Connectar el suport flash de Tails a un altre sistema operatiu per instal·lar Tails en primer lloc.

  • Connectar altres suports extraïbles a Tails amb buit d'aire per enviar la clau pública, parts de la clau secreta, parts de la clau mestra secreta, i així successivament al món exterior.

  • Connectar altres suports extraïbles a Tails amb un buit d'aire per rebre paquets de Debian, claus públiques, etc. del món exterior.

 • Caduca en menys d'un any. Estendrem la seva validesa tantes vegades com considerem raonable.

 • Té un certificat de revocació repartit entre diferents persones. Vegeu els detalls del mecanisme.

Subclaus de signatura

 • Emmagatzemats a targetes intel·ligents OpenPGP propietat de qui les necessiti. Les targetes intel·ligents asseguren que les operacions criptogràfiques es fan a la mateixa targeta intel·ligent i que el material criptogràfic secret no està directament disponible per al sistema operatiu que l'utilitza.

 • Data de caducitat: igual que la clau primària.

Detalls de les claus

pub  rsa4096/0xDBB802B258ACD84F 2015-01-18 [C] [expires: 2026-01-13]
   Key fingerprint = A490 D0F4 D311 A415 3E2B B7CA DBB8 02B2 58AC D84F
uid      [ full ] Tails developers (offline long-term identity key) <tails@boum.org>
uid      [ full ] Tails developers <tails@boum.org>
sub  rsa4096/0xD21DAD38AF281C0B 2017-08-28 [S] [expires: 2025-01-25]
sub  ed25519/0x90B2B4BD7AED235F 2017-08-28 [S] [expires: 2025-01-25]
sub  rsa4096/0x7BFBD2B902EE13D0 2021-10-14 [S] [expires: 2025-01-25]
sub  rsa4096/0xE5DBA2E186D5BAFC 2023-10-03 [S] [expires: 2025-01-25]
sub  ed25519/0x8E9567D327792707 2024-05-23 [S] [expires: 2026-01-13]
sub  ed25519/0xFE2C600D5BB759B5 2024-05-23 [S] [expires: 2026-01-13]
sub  ed25519/0xC69FF0E4C08F8209 2024-05-23 [S] [expires: 2026-01-13]
sub  ed25519/0xBC8BD3DAC9CD2979 2024-05-23 [S] [expires: 2026-01-13]

Com obtenir la clau pública?

Per obtenir aquesta clau pública OpenPGP, baixeu-la des d'aquest lloc web: tails-signing.key.

Si ja teniu la clau de signatura de Tails però la torneu a baixar, és possible que actualitzi la llista de signatures existents de la clau.

Clau d'assistència a l'usuari

Propòsit

Encriptatge

Política

El material de la clau secreta i la seva contrasenya s'emmagatzemen al servidor que executa el nostre programari de llista de correu encriptat i en sistemes gestionats pels desenvolupadors principals de Tails.

Detalls de les claus

pub  rsa4096 2013-07-24 [SC] [expires: 2024-01-06]
   1F56 EDD3 0741 0480 35DA C1C5 EC57 B56E F0C4 3132
uid      [ full ] Tails bug squad <tails-bugs@boum.org>
uid      [ full ] Tails private user support <tails-support-private@boum.org>
uid      [ full ] Tails bug squad (schleuder list) <tails-bugs-owner@boum.org>
uid      [ full ] Tails bug squad (schleuder list) <tails-bugs-request@boum.org>
sub  rsa4096 2013-07-24 [E] [expires: 2024-01-06]
   0012 C228 1573 FE8D 1C24 E350 9D6D 6472 AFC1 AD77

Com obtenir la clau pública?

Hi ha diverses maneres d'obtenir aquesta clau pública OpenPGP:

 • Baixeu-la des d'aquest lloc web: tails-bugs.key.

 • Extraieu-la del vostre servidor de claus preferit.

Clau de l'equip de premsa

Propòsit

Encriptatge

 • Utilitzeu aquesta clau per encriptar els correus electrònics privats enviats a press@tails.net.

Detalls de les claus

pub  rsa4096 2024-04-30 [SC]
   C54B2D6C229607035EECE4D83114691BD78DF1ED
uid      [ unknown] press@tails.net <press@tails.net>
uid      [ unknown] press@tails.net <press-request@tails.net>
uid      [ unknown] press@tails.net <press-owner@tails.net>
sub  rsa4096 2024-04-30 [E]

Com obtenir la clau pública?

Hi ha diverses maneres d'obtenir aquesta clau pública OpenPGP:

 • Baixeu-la des d'aquest lloc web: press-tails-net.key.

 • Extraieu-la del vostre servidor de claus preferit.

Clau de la Junta

Propòsit

Encriptatge

 • Utilitzeu aquesta clau per encriptar els correus electrònics privats enviats a la Junta.

Detalls de les claus

pub  rsa4096 2024-04-30 [SC]
   2DC4FED9D88C30D95A92675788E24FE2064F1511
uid      [ unknown] board@tails.net <board@tails.net>
uid      [ unknown] board@tails.net <board-request@tails.net>
uid      [ unknown] board@tails.net <board-owner@tails.net>
sub  rsa4096 2024-04-30 [E]

Com obtenir la clau pública?

Hi ha diverses maneres d'obtenir aquesta clau pública OpenPGP:

 • Baixeu-la des d'aquest lloc web: board-tails-net.key.

 • Extraieu-la del vostre servidor de claus preferit.

Clau de l'equip de comptabilitat

Propòsit

Encriptatge

 • Utilitzeu aquesta clau per encriptar els correus electrònics privats enviats a accounting@tails.net.

Detalls de les claus

pub  rsa4096 2024-04-30 [SC]
   EC58494A6333D0384DD5744DA38F0F6E9A0A234E
uid      [ unknown] accounting@tails.net <accounting@tails.net>
uid      [ unknown] accounting@tails.net <accounting-request@tails.net>
uid      [ unknown] accounting@tails.net <accounting-owner@tails.net>
sub  rsa4096 2024-04-30 [E]

Com obtenir la clau pública?

Hi ha diverses maneres d'obtenir aquesta clau pública OpenPGP:

Clau de l'equip de recaptació de fons

Propòsit

Encriptatge

Detalls de les claus

pub  rsa4096 2024-04-30 [SC]
   DA1C7908D1C0DC9EAA5915BC3A5B5685A641297B
uid      [ unknown] fundraising@tails.net <fundraising@tails.net>
uid      [ unknown] fundraising@tails.net <fundraising-request@tails.net>
uid      [ unknown] fundraising@tails.net <fundraising-owner@tails.net>
sub  rsa4096 2024-04-30 [E]

Com obtenir la clau pública?

Hi ha diverses maneres d'obtenir aquesta clau pública OpenPGP:

Clau d'equip de Foundations

Propòsit

Encriptatge

Detalls de les claus

pub  rsa4096 2024-04-30 [SC]
   621609457A166C993245FFCA5F6B02630DDDE331
uid      [ unknown] foundations@tails.net <foundations@tails.net>
uid      [ unknown] foundations@tails.net <foundations-request@tails.net>
uid      [ unknown] foundations@tails.net <foundations-owner@tails.net>
sub  rsa4096 2024-04-30 [E]

Com obtenir la clau pública?

Hi ha diverses maneres d'obtenir aquesta clau pública OpenPGP:

Clau d'equip d'administradors del sistema

Propòsit

Encriptatge

 • Utilitzeu aquesta clau per encriptar els correus electrònics privats enviats a sysadmins@tails.net.

Detalls de les claus

pub  rsa4096 2024-04-26 [SC]
   0082D4D63B722D1FA27518A5C8F12D2B1AE1CB26
uid      [ unknown] sysadmins@tails.net <sysadmins@tails.net>
uid      [ unknown] sysadmins@tails.net <sysadmins-request@tails.net>
uid      [ unknown] sysadmins@tails.net <sysadmins-owner@tails.net>
sub  rsa4096 2024-04-26 [E]

Com obtenir la clau pública?

Hi ha diverses maneres d'obtenir aquesta clau pública OpenPGP:

Clau d'equip d'administradors de la plataforma de traducció

Propòsit

Encriptatge

Detalls de les claus

pub  rsa4096 2024-04-30 [SC]
   EFECA896F429B066B83E0266B702FE73C485A41D
uid      [ unknown] weblate@tails.net <weblate@tails.net>
uid      [ unknown] weblate@tails.net <weblate-request@tails.net>
uid      [ unknown] weblate@tails.net <weblate-owner@tails.net>
sub  rsa4096 2024-04-30 [E]

Com obtenir la clau pública?

Hi ha diverses maneres d'obtenir aquesta clau pública OpenPGP:

 • Baixeu-la des d'aquest lloc web: weblate-tails-net.key.

 • Extraieu-la del vostre servidor de claus preferit.