Quan s'inicia Tails, els dispositius Wi-Fi, WWAN i WiMAX estan activats.

Però tots els altres tipus de dispositius sense fil, com ara dispositius Bluetooth, GPS i FM, estan desactivats per defecte. Si voleu utilitzar un dispositiu d'aquest tipus, primer heu d'activar-lo.

Activar un dispositiu sense fil

Aquesta tècnica utilitza la línia d'ordres.

 1. Quan inicieu Tails, configureu una contrasenya d'administració.

 2. Per esbrinar l'índex del dispositiu sense fil que voleu habilitar, obriu un terminal d'administrador i executeu l'ordre següent:

  rfkill list

  Per exemple, l'ordre podria retornar el següent:

  0: phy0: Wireless LAN
      Soft blocked: no
      Hard blocked: no
  1: hci0: Bluetooth
      Soft blocked: yes
      Hard blocked: no
  2: gps0: GPS
      Soft blocked: yes
      Hard blocked: no
  

  L'índex del dispositiu és el número que apareix al principi de les tres línies que descriuen cada dispositiu. En aquest exemple, l'índex del dispositiu Bluetooth és 1, mentre que l'índex del dispositiu GPS és 2. El vostre és probablement diferent.

 3. Per habilitar el dispositiu sense fil, executeu l'ordre següent al terminal d'adminsitrador, substituint index per l'índex que es troba al pas 2:

  rfkill unblock index

  Aquí teniu un exemple de l'ordre a executar. La vostra és probablement diferent:

  rfkill unblock 2

 4. Per verificar que el dispositiu sense fil està habilitat, torneu a executar l'ordre següent al terminal d'administrador:

  rfkill list

  Aquesta sortida hauria de ser molt semblant a la del pas 2, però el dispositiu habilitat al pas 3 ja no hauria d'aparèixer bloquejat per software.

  Per exemple, l'ordre podria retornar el següent:

  0: phy0: Wireless LAN
      Soft blocked: no
      Hard blocked: no
  1: hci0: Bluetooth
      Soft blocked: yes
      Hard blocked: no
  2: gps0: GPS
      Soft blocked: no
      Hard blocked: no