In 2019, Tails celebrated 10 years of existence.

Acknowledgments

  • پروژهٔ تیلز بدون دبیان، دبیان لایو و تور امکان‌پذیر نبود؛ برای جزییات بیشتر رجوع کنید به سند relationship with upstream ما.
  • تیلز از Incognito LiveCD الهام گرفته شده است. مدیر آن در ۲۳مارس ۲۰۱۰ این پایان این پروژه را اعلام کرد و در این‌باره نوشت که تیلز را «باید دنباله‌روی معنوی آن دانست».
  • The Privatix Live-System was an early source of inspiration, too.
  • بعضی ایده‌ها (به طور خاص tordate و memory erasure به روند ما) از Liberté Linux گرفته شده است.

Similar projects

اگر فکر می‌کنید جای پروژهٔ شما این‌جا خالی است یا پروژه‌ای در دستهٔ اشتباه قرار گرفته با ما تماس بگیرید.

پروژه‌های فعال

پروژه‌های متوقف‌شده، متروک یا به‌تعویق‌افتاده