اگر پاسخ سوالتان را در این بخش نگرفتید، می‌توانید به بخش سوال‌های متداول ما رجوع کنید.

اطلاعات کلی

Download, installation, and upgrade

اولین گام‌های کار با تیلز

Persistent Storage

Uncensored and anonymous Internet

Connecting to the Internet and Tor

Internet applications

رمز‌گذاری و حریم خصوصی

کار روی مستندات مهم

موضوع‌های پیشرفته