گاهی خوب است که بتوان تیلز را بدون نیاز به هر بار راه‌اندازی دوبارهٔ رایانه اجرا کرد. این کار را می‌توان با ماشین‌های مجازی انجام داد.

With virtual machines, it is possible to run Tails inside a host operating system (Linux, Windows, or macOS). A virtual machine emulates a real computer and its operating system, called a guest, which appears in a window on the host operating system.

When running Tails in a virtual machine, you can use most features of Tails from your usual operating system, and you can use both Tails and your usual operating system in parallel, without the need to restart the computer.

This is how Tails looks when run in a virtual machine on Debian using GNOME Boxes:

We do not currently provide a solution for running a virtual machine inside a Tails host.

Security considerations

Running Tails inside a virtual machine has various security implications. Depending on the host operating system and your security needs, running Tails in a virtual machine might be dangerous.

 • هم سیستم‌عامل میزبان و هم نرم‌افزار مجازی‌سازی می‌توانند کارهایی که در تیلز انجام می‌دهید را ببینند.

  اگر سیستم‌عامل میهمان یک نرم‌افزار کی‌لاگر یا بدافزار دیگری داشته باشد ممکن است باعث از بین رفتن ویژگی‌های امنیتی تیلز شود.

  Only run Tails in a virtual machine if both the host operating system and the virtualization software are trustworthy.

 • ردپاهای نشست تیلز شما ممکن است روی سخت‌دیسک داخلی باقی بماند. برای نمونه معمولاً سیستم‌عامل‌های میزبان از روش‌هایی استفاده می‌کنند که بخشی از حافظهٔ تصادفی را روی سخت‌دیسک کپی می‌کند.

  Only run Tails in a virtual machine if leaving traces on the hard disk is not a concern for you.

به همین دلیل است که تیلز هنگام راه‌اندازی شدن در یک ماشین مجازی به شما هشدار می‌دهد.

The Tails virtual machine does not modify the behaviour of the host operating system and the network traffic of the host is not anonymized. The MAC address of the computer is not modified by the MAC address anonymization feature of Tails when run in a virtual machine.

Virtualization solutions

To run Tails inside a virtual machine, you need to have virtualization software installed on the host operating system. Different virtualization software exists for Linux, Windows, and macOS.

The following list includes only free software as we believe that this is a necessary condition for the software to be trustworthy. See the previous warning and our statement about free software and public scrutiny.

نرم‌افزارهای مالکیتی مانندVMWare نیز وجود دارند اما به عمد این‌جا گنجانده نشده‌اند.

 • VirtualBox is available on Linux, Windows, and Mac. Its free software version does not include support for USB devices and does not allow use of a Persistent Storage.

  سند مرتبط را ببینید

 • GNOME Boxes is available on Linux. It has a simple user interface but does not allow use of a Persistent Storage.

  سند مرتبط را ببینید

 • virt-manager is available on Linux. It has a more complex user interface and allows use of a Persistent Storage, either by:

  • Starting Tails from a USB stick.
  • ایجاد یک درایو ذخیرهٔ یواس‌بی مجازی که به شکل یک فایل روی سیستم‌عامل میزبان ذخیره شده باشد.

  سند مرتبط را ببینید.