تصاویر ایزوی amnesia 0.3 برای مک‌های اپل پیش از اینتل منتشر شده‌اند.

ما نیاز به افرادی داریم که بخواهند این تصاویر را امتحان کنند، چرا که خودمان سخت‌افزار مناسب برای این کار را نداریم.

آن را دانلود و سید کنید!