بنیاد آزادی نشر کارزاری برای پشتیانی از ابزارهای رمزگذاری برای خبرنگاران راه‌اندازی کرده که بنا است دو ماه طول بکشد. این کارزار در حال جمع‌آوری سرمایه برای تیلز، تور، ابزارهای رمزگذاری ارتباطات تلفن همراه به نام‌های RedPhone و TextSecure و پلتفرم رایانامهٔ رمزگذاری‌شدهٔ [LEAP](https://leap.se/ است.

https://pressfreedomfoundation.org/

Spread the word and help make the campaign a success. This is an easy way to donate to support open-source encryption tools that can better protect the communications of journalists and sources. Your donation will be tax-deductible. You can also donate by check.