A la nostra última publicació vam explicar per què necessitem donacions. Avui us expliquem més sobre com fem servir aquestes donacions.

L'any 2015 vam gastar uns 184 000€, distribuïts de la següent manera:

Versions i
fonaments: 25%, Noves funcions: 23%, Assistència tècnica: 16%, Infraestructura: 13%,
Administració: 12%, Reunions: 10%

 • Fins i tot sense crear res de nou a Tails, publicar els nostres llançaments cada sis setmanes suposa molta feina, ja que també implica solucionar els problemes trobats en versions anteriors, documentar els canvis, migrar a versions més noves de Debian, GNOME i del Navegador Tor i assegurar-se que els fonaments de Tails segueixen sent rellevants. Com que el calendari d'emissions d'emergència és imprevisible, és difícil finançar-les mitjançant subvencions i, en canvi, normalment confiem en donacions.

 • El desenvolupament de funcions noves no és la part més important del nostre pressupost. Estan cobertes gairebé exclusivament per subvencions o desenvolupades per voluntaris. Des del 2015, les novetats que no s'han finançat amb subvencions inclouen:

  • Integració del client Electrum Bitcoin.
  • Substituir Vidalia per Onion Circuits.
  • Continuar treballant en una nova versió de Tails Greeter.
  • Mentoratge d'un Google Summer of Code al Tails Server per permetre l'execució de serveis onion des de Tails (llocs web, eines de col·laboració, etc.).
  • Afegir un mode fora de línia que desactiva totes les xarxes.
  • Afegir suport per als ponts de Tor obfs4.
  • Escriure nombroses addicions al nostre lloc web i a la documentació.
 • El nostre servei d'assistència ajuda centenars d'usuaris de Tails cada mes. Cada sol·licitud d'usuari ens costa 6€ de mitjana per continuar. L'any 2016 el nostre servei d'assistència es va pagar íntegrament amb donacions.

 • Organitzar les nostres pròpies reunions i assistir a conferències en el nostre camp és fonamental per mantenir viva i rellevant la nostra comunitat. Però això sol ser difícil de finançar amb subvencions, així que les donacions ens ajuden molt en aquest aspecte. Des del 2015, hem assistit a més de 15 conferències internacionals sobre programari lliure (DebConf), llibertat a Internet (IFF), pirateig (32C3), drets humans (RightsCon) i periodisme (Logan CIJ). I vam organitzar més de 10 reunions internes presencials i esprints de desenvolupament.

 • El 2015, hem treballat molt en la infraestructura, per exemple per escriure una suite de proves automatitzada per verificar contínuament el bon funcionament de les nostres imatges ISO, per automatitzar la creació d'imatges ISO de desenvolupament per a proves, etc. Aquesta feina és invisible per a l'usuari però, per exemple, fa que sigui molt més ràpid publicar versions d'emergència quan descobrim errors greus.

 • Mantenir l'èxit de Tails també implica bastanta administració per recaptar fons, fer comptabilitat, organitzar el treball, escriure informes, etc.

 • Des del 2015, hem afegit traduccions al farsi i a l'italià al nostre lloc web i hem treballat en el prototip d'una plataforma de traducció web per permetre que més traductors contribueixin i més persones diverses utilitzin Tails.

Si us agrada la nostra feina, preneu-vos un minut per mantenir Tails viu.

Feu una donació